SAL7358, Act: R°180.1 (382 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°180.1  
Act
Date: 1465-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2018-11-28 by Dominique Van Daele
Cont zij allen lieden dat arnt vanden hoevelde sone willems/
vanden hoevele in p(rese)ncia heeft gehuert tegen janne boxhoren en(de)/
janne meest(er) jans als mo(m)bore vanden wittigen kynde(re)n henricx wilen/
meester jans Eeen eeusel gelegen binswijc tusschen den goeden/
willems van e(re)nboudeghem en(de) den goeden der firmarien vanden/
beghinhove bynne(n) lov(en) Te houden en(de) te hebben vanhalff/
merte lestleden eenen t(er)mijn van ix jae(re)n lanc Elx jairs/
om vii rijd(er)s te xxv st(uvers) tstuc jairlix tsinte mertensmesse te/
betalen oft ombegrepen te kersmesse te betalen Te weten(e) deen/
helicht den vors(creven) janne en(de) dander helicht den vors(creven) janne meest(er)/
jans tot behoef vand(en) kynde(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] En(de) is vorweerde/
dat de vors(creven) arnt tvoirs(creven) eeusel bevreden sal op zijnen cost/
en(de) den loec d(aer) toe behoeven(en) sal hij opt vors(creven) eeusel truncke(n)/
ter mynster schaden dair men hem dien ald(aer) bewisen sal Item sal/
de selve arnt de straten en(de) waterloop tegen tvors(creven) eeusel/
liggen(de) als men die gebiedt te maken en(de) te vegen moeten/
maken [en(de) vegen] op zijne(n) cost bij also dathij thout datme(n) d(aer) soe v(er)orbe(re)n/
sal sal neme(n) op tselve eeusel Item wairt also dat dair/
e(n)nighe willigen verdroeghd(en) die mach de vors(creven) arnt afhouwe(n)/
en(de) voir elke sal hij moeten setten ii leven(de) poeten vanden/
selven arde En(de) dese vorwerd(en) col(onia) cock(eroul) m(ar)tii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick