SAL7358, Act: R°181.2-V°181.1 (385 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°181.2-V°181.1  
Act
Date: 1465-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2018-12-04 by Dominique Van Daele
Item vander questien die geweest is voir den raide vander stat tusschen/
lijsbetten trisseners weduwe reyners wilen gheysers met pete(re)n van/
hoeberghe ter eender en(de) henricke clouwens meye(r) nutertijt des/
jonch(e)r(e)n van marbaix in zijnen hove te wynghe met zijnen medegaringen/
als erfgenamen reyners vors(creven) in dande(re) Alse van eenen huyse en(de)/
hove gelegen toverwynge tusschen den goeden jans mychiels te ii/
zijden dan [dair] de vors(creven) weduwe en(de) peter seiden hoe dat in vorleden(en)/
tijden over meer dan xxx jair en(de) daghe een coepmantscap ten/
tijde doen zij sadt met hue(re)n man in heylike state geschiedde/
vanden selven huyse en(de) hove dair af de guedinghe al noch open/
stont te doen bege(re)nde dair om de vors(creven) peter dien zij de vors(creven)/
goede vercocht hadde [dat hij] dair toe comen mochte also zij hoopte/
dat van rechte behoerde dair tegen de vors(creven) henric met/
sijnen medegaderingen opponeerd(e) seggen(de) dat dat also na recht niet/
en behoerde noch sculdich en wae(r) te geschien gemerct dat de/
vors(creven) weduwe mair een tochtersse en wae(r) en(de) dat nade doot/
des selfs reyners huers mans eene wettige geborte bleef
//
van hen beide dair op de vors(creven) goede verschene(n) en(de) rusten(de) wae(re)n/
die nu naderhant en(de) aflivicheit zijns vaders van live ter /
doot comen wae(r) en(de) also hoopten zij dat de vors(creven) guedinghe/
nieman(de) anders dan hair naden lantrechte sculdich en wae(r) te/
geschien Es getermijneert en(de) met recht uutgesproke(n)/
bijden raide vander stat dat geliefde den vors(creven) pete(re)n de/
vors(creven) guedinghe inden name der vors(creven) weduwen tontfane dat/
hij dat doen mach Ende oft hem dat also niet en geliefde/
zoe setten zij p(ar)tien te rechte d(aer) en(de) also dat behoert actu(m) in/
pleno (con)silio p(rese)ntib(us) lyemi(n)gen m(er)cels et pluribus aliis de (con)silio/
m(ar)tii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick