SAL7358, Akte: R°185.2 (397 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°185.2  
Act
Datum: 1465-04-05
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-17 door Dominique Van Daele
Item want de vors(creven) jan de smet alle de vors(creven) gelooften gedaen heeft voir den/
vors(creven) janne bogart soe hebben de selve jan bogart en(de) jan zijn sone/
prius emancip(atus) oppembairlic gelooft gesekert en(de) ten heyligen gesworen/
met opgerecten vynge(re)n den selven janne de smet dat zij de voirscr(even)/
vesticheit den vors(creven) willem(me) wittebolle vanden ii(½) pet(er)s lijfpensien/
gelijc vors(creven) steet doen sullen ten lanxsten tusschen dit en(de) sondach savons/
naestcomen(de) en(de) de vors(creven) ydeken dair toe vervaen dat zijse niet doen/
sal also dat de selve jan de smet d(aer) af onthaven ongeschadicht en(de)/
ombelast bliven sal Ende dae(re)nboven hebben zij geconsenteert gelooft/
en(de) gesworen als boven dat zij den selven janne de smet voir de/
lossinge en(de) verhalinge d(er) vors(creven) xv pet(er)s sullen in handen laten om te/
aenverden en(de) op[te]heffen tot zijne(n) wille alle de renten proffiten opcomi(n)ge(n)/
en(de) vervallen van hue(re)n goeden hoedanich die zijn wair die gelegen/
sijn oft hoeze genoempt mogen wesen en(de) de vors(creven) ydeken d(aer) inne hebbe(n)/
dat zij tselve oic ter manessen desselfs jans de smet doen sal zoe/
lange en(de) tot d(er)re tijt toe dat de selve jan de smet de selve xv/
peters met allen den lasten die hij dair om e(n)nichsins hebben sal /
moghen en(de) oic alle ande(re) lasten die hij vanden selven janne bogart/
hebben mochte dair aen verhaelt sal hebben Ende hebben vort geloft/
als voir dat zij de vors(creven) guedinghe en(de) vestich(eit) voir de vors(creven) ii(½) pet(er)s/
lijfpensien doen zullen op alsulken condicie wart tsake dat den vors(creven)/
onderpant d(aer) voir bleef liggen(de) also dat de selve lijfpensie niet betaelt/
en wordde dat dan de vors(creven) willem wittebolle oft actie vand(en) voirscr(even)/
lijftocht hebben(de) zoe verre der banc recht dat vermach donderpande/
der selver dair voir uutdagen en(de) wynnen sullen mogen tot eeuwege(n)/
daghen niet tegenstaen(de) dat lijfrent(en) is p(resen)t(ibus) mat(heus) colcx forestario roel(ofs)/
naus(nijdere) scabinis aprilis v
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick