SAL7358, Act: R°186.3 (402 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°186.3  
Act
Date: 1465-04-01
LanguageNederlands

Transcription

 by 
Item willem vanden velde woenen(de) te cortelke in p(rese)ncia heeft genomen/
van marien vand(er) heyden beghijne en(de) katlijnen hae(re)r dochter prius emancip(ata)/
die goede hierna bescreven inde prochie van corttelke gelegen Te weten(e)/
drie dach(male) [en(de) xx roeden] lants gelegen aende goede yden loekens Item i(½) dach(male) lants/
gelegen aende quadestrate Item derdalff dachmale lants gelegen opde/
beke Item twee eeuselen gelegen aldair opt rot en(de) den bergerbeempt/
Te houden te hebben en(de) te wynnen de vors(creven) wynnen(de) lande om en(de) voir van/
half merte lestleden eenen t(er)mijn van vi jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder/
middel vervolgen(de) Elx jars dae(re)nbynne(n) de vors(creven) lande om en(de) voir twee/
mudden en(de) vi halste(re)n rox en(de) een halster erweten goet en(de) gheve wel/
bereit met wa(n)ne en(de) vlogelen [d(er) maten van loven(en)] ts(int) andr(ies)messe apostels te bet(alen) en(de) te loven(en) te/
leve(re)n en(de) de vors(creven) beempd(en) en(de) eeuselen om vii grypen tsinte mertensmesse te bet(alen)/
Item sal de vors(creven) wynne de vors(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) en(de) meste(n) wel en(de) loflic te(n) behoir/
liken tijde gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) en(de) ten leste(n) jair sal sal hij die brake en(de) stortte/
omdoen en(de) i(½) dach(mael) besaeyt late(n) It(em) sal de wynne de beke(n) vegen en(de) de strate(n) make(n) omtrent [en(de) de goede houden van palen]/
den goeden dars te doen sal sijn sond(er) afcortten It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne tvors(creven) goeden houde(n)/
va(n) palen en(de) reengenote(n) wel en(de) loflic
Ite(m) sal de wynne jairlix wynne(n) en(de) werve(n)/
(½) dach(mael) lants wel en(de) loflic gelijc reengenote(n) voir hem selve(n) sond(er) yet d(aer) af/
te gheven It(em) de de selve wynne sal jairlix der vors(creven) marie(n) en(de) ka(tlij)[ne(n)] doen/
met sijnen wagen en(de) p(er)den een corweide tot lov(en) Item sal de selve wynne/
als hij vand(en) vors(creven) goeden gescheiden sal zijn [sijn] mesten va(n) zijnen meste vand(en)/
vors(creven) lande ond(er) half dachmale lants wel en(de) loflijc gelijc reengenote(n) en(de) oic/
een mol(evat) lijsaeyts sayen eens bynne(n) zijne(n) vors(creven) t(er)mijne En(de) dese vorwerd(en)/
inde sunt fid(eiussores) joh(ann)es vand(er) lane(n) et joh(ann)es wint(er) f(ilius) joh(ann)is ambo (com)mor(antes) apud/
dutsele in p(ar)rochia de corttelke Et p(ri)m(us) cock(eroul) nau(snydere) ap(ri)lis p(ri)ma
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick