SAL7358, Akte: R°190.1 (406 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°190.1  
Act
Datum: 1465-04-08
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-02 door Dominique Van Daele
It(em) jouffr(ouwe) mag(ri)te roelants weduwe joes wile(n) absoloens in p(rese)ncia/
heeft gekint ende gelijdt openbaerlijc gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n)/
vanden edelen en(de) moegen(de) jonch(e)r ja(n)ne greve te nassouwe(n) tsarenbrugge(n)/
hee(re)n te heynsberch te leeuwenberch te diest te zichen(en) (et)c(etera) bij hande(n)/
mathijs vande(n) rode rintmeeste(r) des voirs(creven) jonch(e)r(e)n inde(n) voirs(creven) lande/
van dieste de helicht van hondert xiiii(½) r(ijnsche) guld(en) i st(uver) vi mit(en) van/
dien ii[c] lv(½) r(ijnsche) guld(en) i st(uver) vi mit(en) erflik(en) rinte(n) die de voirs(creven) jouff(rouwe)/
mag(ri)te en(de) jonch(er) jacop greve te salmen jaerlijcx en(de) erflijc houden(de) zijn/
op de goede chise en(de) pachte des voirs(creven) jonch(e)r jans bescr(even) in zeke(r)/
scepen(en) brieve van loeven(en) dair op gemaect tot tween t(er)mijne(n) te wete(n)/
deen helicht te bamisse en(de) dander helicht te paessce(n) ende [die] dand(er)e(n)/
helicht te [t(er)mijne van] bamisse lestlede(n) Bekinnen(de) hue(r) de voirs(creven) jouff(rouwe) mag(rite)/
vander voirs(creven) helicht van c xiiii(½) r(ijnsche) guld(en) te paesscen [bamisse] lestleden/
gevallen volcomelijc genoech gedaen en(de) wel betaelt Scelden(de)/
volcomelijc dair af quite den voirs(reven) jonch(e)r(e)n janne zijne(n) rintm(eeste)r/
voirs(creven) en(de) alle andere dient aengaen mach Geloven(de) d(aer) af recht/
warand te zijne jege(n) eene(n) yegeliken absoloens nausnyd(ere) ap(rilis) viii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick