SAL7358, Akte: R°190.2 (407 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°190.2  
Act
Datum: 1465-04-09
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-02 door Dominique Van Daele
It(em) jan opden berch rintmeester des edelen jonch(e)r jacops greve te salmen/
hee(r) van rotselair en(de) van vorslair als geleit na den rechte der stad va(n)/
loeven(en) tot allen den goeden beyde have ende erve des voirs(creven) jonch(e)r/
jacops in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfangen te hebben/
vanden edelen ende moegen(de) jonch(e)r ja(n)ne greve van nassouwen tsare(n)brugge(n)/
hee(r) te heynsb(er)ge te leeuwenb(er)ge te diest te sichen(en) (et)c(etera) Ende dat bij handen/
mathijs vanden rode rintmeesters des voirs(creven) jonch(e)r(e)n jans inden lande va(n)/
diest de helicht van hondert eene(n)veertich r(insche) gulden(en) eene(n) stuv(er) vi mit(en)/
van dien ii[c] lv(½) r(insche) gulden(en) i stuv(er) vi mit(en) erflijc die de voirs(creven) jonch(e)r/
jacop en(de) jouff(rouwe) magriete roelants weduwe joes wile(n) absoloens jaerl(ix)/
en(de) erflic heffende zijn op de goede chise en(de) pachte(n) des voirs(creven) jonch(er)/
jans bescr(even) in zeke(re) scepen(en) br(ieven) van loeven(en) dair op gemaect te tween/
t(er)mijnen te wete(n) deen helicht te bamisse en(de) dand(er) helicht te paesscen/
ende dit vande(n) t(er)mijne va(n) paessce(n) lestleden Bekinnen(de) hem de voirs(creven) jan/
opden berch als voe(r) vander voirs(creven) helicht van hondert xli r(insche) gul(den) i st(uver)/
vi mit(en) te paessce(n) lestlede(n) gevallen volcomelijc v(er)nuecht ende wel betaelt/
Scelden(de) dair af volcomelijc quite de(n) voirs(creven) jonch(e)r janne zijne(n) rintmeest(er)/
voirs(creven) en(de) allen andere(n) dient aengaen mach vande(n) voirs(creven) t(er)mijne van/
paesscen lestleden en(de) va(n) allen ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n) col(onia) couck(eroul) ap(ri)lis ix
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick