SAL7358, Akte: R°195.3 (411 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°195.3  
Act
Datum: 1465-04-12
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-09 door Dominique Van Daele
Item cont zij allen lieden dat peter en(de) baudewijn van viler/
gebruede(re)n zone wilen gorts woenen(de) te bevekem in p(rese)ncia hebben/
genomen en(de) bekint dat zij genome(n) hebben teghen albrechte tants/
als procur(eur) en(de) vorgenge(r) des godshuys van meeghdendale bij gempe/
vier boend(er) lants toebehoe(re)nde den vors(creven) godshuyse gelegen in drie/
stucken tusschen der sluysen en(de) thof van hauwens toebehoe(re)nde/
den godshuyse van everbode Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van sinte andriessmesse apostels lestleden eenen t(er)mijn dat wesen/
sal int jair xiiii[c] lxvii eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanc deen/
na dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) Elx jairs dae(re)nbynnen om/
en(de) voir eenen gulden(en) rijd(er) en(de) eene(n) guld(en) leeu d(er) mu(n)ten/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghen van burg(oignen) en(de) van brabant (et)c(etera) tsinte/
andriesmesse apostels te betalen den p(r)oefst des vors(creven) godsh(uys) oft/
albrechte tants quolib(et) ass(ecutu)[m] Item sullen de vors(creven) wynne(n) dvors(creven)/
lant jairlix wynne(n) werve(n) en(de) mesten wel en(de) loflijc gelijc sijne(n)/
reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) en(de) ten uutgane va(n) hue(re)n t(er)mijne/
sullen zij dat bloet laten En(de) dese vorwerden (et)c(etera) inde est fideiussor/
godefridus vand(er) varent Et p(ri)mi duo col(onia) nausnid(ere) ap(ri)lis/
xxii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick