SAL7358, Akte: R°196.1 (413 van 511)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°196.1  
Act
Datum: 1465-04-23
TaalNederlands

Transcriptie

2019-01-10 door Dominique Van Daele
Item navolgende den vonnisse van scepen(en) van loven(en) gegeven m(ar)tii/
vii lestleden tusschen janne de hont aenlegghe(r) ter eender zijden/
en(de) janne hannarde ter ande(re) heeft op heden de selve jan hannarde/
de p(rese)ntacie die hem de selve jan de hont aldair dede aengenome(n)/
ende hebben desen achtervolgen(de) de selve p(ar)tien in wedersijde hen/
gesubmitteert en(de) verbonden vanden gescille dair om tselve/
gedinghe tusschen hen geweest is dair op de selve p(rese)ntacie/
geschiede in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n Te weten(e) de voirs(creven)/
jan hannarde in gorde crabbe en(de) janne mas meye(r) van nethen(en)/
en(de) jan de hont in ja(m)marde ravir en(de) janne vanden berge in sulker/
vuegen dat de vors(creven) jan hannarde sijnen eysch den vors(creven) [sijnen] seggers/
en(de) de vors(creven) jan de hont zijn verantweerden d(aer) op sijnen seggers/
overgheven sullen en(de) dat de seggers getuygenesse en(de) alle claer/
nesse p(ar)tien dienen(de) aenhoe(re)n sullen op dats behoeft en(de) hue(r) uutsp(ra)ke/
dair af doen op dat zijs eens sijn en(de) oft zijs niet veraccorderen/
en zullen connen zullen zij de selve seggers eendrechtelic dan eene(n)/
overman kyesen [die] d(aer) af zijn uutsprake doen sal oft een vo(n)nisse van/
rechte voir scepen(en) van lov(en) opden wijn d(aer) af halen en(de) al bynnen viii/
daigen d(aer) af halen naestcomen(de) promitt(entes) rat(um) Ende oft e(n)nigher/
p(ar)tien segge(re)n gebrake dat zij in die stat and(er) sullen mogen neme(n)/
cor(am) abs(oloens) naus(nijdere) aprilis xxiii
Nagekeken doorkristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-06-14 door Agata Dierick