SAL7358, Act: R°211.2 (445 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°211.2  
Act
Date: 1465-05-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-09 by Dominique Van Daele
It(em) claes scribaen clerc opden reg(iste)r der stad va(n) lov(en) renu(n)c(ians) die onla(n)x lede(n)/
voir de(n) stedehoude(r) vand(en) leene ons gened(ichs) he(re)n tshertog(en) en(de) des he(re)n van/
charloes te wete(ne) voir meest(er) janne van erpe geheete(n) osto(n)is en(de) hue(r) ma(n)ne(n)/
van leene gegoidt en(de) geerft es inde goede hier nae bescr(even) Te wete(n) int/
hof ten rode met i cleyne(n) hove dair aen geleg(en) gelijc en(de) also v(er)re bertel/
meeus wijlen mader in sijnd(er) tijt in drien leene(n) geleg(en) inde p(ro)chie van/
bierbeke mett(er) heerlich(eit) en(de) allen and(ere)n toebehoirte(n) te houde(n) en(de) te besitte(n)/
plach heeft geloift sebastiane de lavalle als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe)/
anthonijne(n) de ro(m)mantsone zijnd(er) werdy(n)ne(n) gerarde de aribaldis als man/
en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) katlijne(n) de ro(m)mantsone zijnd(er) werdy(n)ne(n) sust(er)s d(er)/
vors(creven) jouffr(ouwe) anthonijne(n) en(de) merte(n) de ro(m)mantsone brued(er) d(er) vors(creven) gesust(ere)n/
dat hij de vors(creven) goede soe wa(n)neer hij coopma(n) vinden sal te(n) hoochste(n) dat/
hij sal co(n)nen en(de) moigen v(er)coepen sal der vors(creven) p(er)sone(n) meeste p(ro)fijt d(aer)/
inne sueken kinnen(de) openbairlic al eist dat hij d(aer) toe als voe(r) met/
rechte comen es dat dat nochta(n) es en(de) sculdich es gehoude(n) te wordde(n)/
te(n) profijte der vors(creven) gehuyssce(n) en(de) merte(n)s oft e(n)nichs van hen va(n) sijne(n)/
bewinde in dien als vand(en) drie gedeelte(n) d(er) vors(creven) geheel goede volcomen/
rekeni(n)ge en(de) bewijs doen sal Behoud(elijc) dien want dat de(n) vors(creven) clause uut/
saken vand(en) vors(creven) leengoede(n) e(n)ig(er) cost oft last toeq(ua)me hoedanich die wae(r)/
dat hij die(n) sal moige(n) v(er)halen aen de vors(creven) goede en(de) hem d(aer) af geheelic losse(n)/
cor(am) abs(oloens) couck(eroul) maii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick