SAL7358, Act: R°220.2 (463 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°220.2  
Act
Date: 1465-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-12 by Dominique Van Daele
Item vander aenspraken die henric vand(er) horst barbier gedaen heeft/
tot goedelen van raveschote weduwe rogiers wilen ballinx seggende/
datt de selve goedele gewandelt hadde int sterfhuys van wilen/
hue(re)r beider zwegher voir en(de) nade doot [versocht] dair om [dat] de voirscr(even)/
goedele alle de goede en(de) brieve den selven sterfhuyse toebehoe(re)nde/
die zij onder en(de) vervrempt hadde bringen soude int selve sterfhuys/
tot hae(re)r eedt also dat na recht behoerde Op dwelc de selve goedele/
hair verantwerden(de) p(rese)nteerde te bringen ten sterfhuyse alle alsulke/
brieve als zij ond(er) hadde [en(de) totten rechte] d(aer) zij oic in meynde gericht te zijne tot/
hue(re)r eedt en(de) dat zij gheen and(er) goede meer uuten selven/
sterfhuyse gehadt en heeft [aenvert] noch uutgedragen en hadde noch/
en wiste een jair voir noch nad(er) doot d(er) vorg(enoemde) hae(re)r sweger dair/
met zij hoopte te gestane Es gewijst met desen ii worden/
we na aensprake en(de) verantweerden van beide den p(ar)tien wair de/
vors(creven) goedele den eedt doet also zij gep(rese)nteert hadde dat zij/
dair mede gestaen soude welcken eedt de vors(creven) goedele/
inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) op heden gedaen heeft [en(de) volquam] p(rese)nt(ibus)/
o(mn)ibus scabinis dempto pynnoc maii xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick