SAL7358, Act: R°224.4-V°224.1 (468 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°224.4-V°224.1  
Act
Date: 1465-05-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-23 by Dominique Van Daele
It(em) de voirs(creven) h(er) gielijs renu(n)c(ians) heeft gekint ende gelijdt dat den/
voirs(creven) gielijse zijnen soene toebehoiren alle sijn goede van sweysvelt geleg(en)/
te lynden met allen den toebehoirten inder mate(n) de voirg(eruerde) huwelijcsche vorw(er)de
//
des selfs gielijs ende sijns wijfs dat begrijpt ende uuytwijst ende dat hij bij/
gedoeghe des voirs(creven) gielijs ende zijns wijfs ende van gracien tot nochtoe/
de possessie vanden selve(n) goeden heeft gehadt geloven(de) den selve(n) gielijse/
ende sijne(n) wijff opdes selfs gielijs cost inde selve goede te goeden(e) ende/
te erve(n) voe(r) hof ende hee(r) dairme(n) de selve goede aff houden(de) is talle(n)/
tijde(n) als gh hijs bijde(n) voirs(creven) gielijse sijne(n) soene v(er)socht sal wesen Et/
t(antu)m cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick