SAL7358, Act: R°225.2 (470 of 511)
Search Act
previous | next
Act R°225.2  
Act
Date: 1465-05-27
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-30 by Dominique Van Daele
It(em) jan hannart in p(rese)ncia heeft gegeve(n) en(de) bekint gegeven te hebben/
arnde reers cleermake(r) alsulken dofhuys als de selve jan liggen(de) heeft/
acht(er) sijn woeni(n)ge inde dorpstrate aende straete geheten coelheem mett(er)/
came(re)n int selve dofhuys wesen(de) sonder nochta(n) inde voute vand(en) selve(n)/
dofhuyse e(n)nigen sacht te hebben gelijc de vors(creven) jan ha(n)narde tselve/
dofhuys mett(er) came(re)n ald(aer) besidt Te houden en te hebben en(de) te gebruyken/
van s(in)[te] denijsmisse naistcomen(de) i t(er)mijn van tweelf jae(re)n lanc v(er)volgen(de)/
Elx jair d(aer)enbynne(n) tvors(creven) dofhuys om en(de) voe(r) xxv paer duve(n) alsulke/
als vand(en) selve(n) dofhuyse come(n) selen te wete(n) iii t(er)mijne(n) jairlix te betale(n)/
te wete(n) viii pair duve(n) ten yerste(n) vloeghe ix pair ten ii[te(n)] en(de) viii p(air)/
te(n) derde(n) vloege Ende de vors(creven) came(r) jairlix om en(de) voe(r) x stuv(er)s jairlix/
ts(in)[t] denijs misse te betale(n) dair [af] de(n) yerste(n) t(er)mijn vand(en) vors(creven) duve(n) sal sijn/
ten yerste(n) vloege nae s(in)[te] denijsmisse naistcomen(de) en(de) vand(en) vors(creven) x st(uvers)/
van s(in)[te] denijs misse [naistcomen(de)] over ii jair It(em) es vorw(er)de [wairt tsake] dat de vors(creven) jan ha(n)narde/
de duven opt [die opt] vors(creven) dofhuys sijnde [selen] ts(in)[t] jansmisse voir den alder lest t(er)mijn/
vors(creven) hebben woude elc p(air) voir i lyeliart dat hijse dan sal hebben/
en(de) sal moigen kyesen betalen(de) en(de) kiesen(de) ten lanxte(n) te(n) selve(n) ts(in)t jansmisse/
en(de) oft hij niet gecoesen hadde ts(in)t jansmisse soe soude(n) die de(n) selve(n)/
arnde geheelic volge(n) sond(er) argelist It(em) selen de vors(creven) sal de vors(creven) [selen de vors(creven) jan en(de) sal de vors(creven)]/
arnd doen maken aen tvors(creven) dofhuys op sijne(n) [te gesiten op sine(n)] coste een dore d(aer)me(n)/
d(aer) uut it en(de) inne gaen sal van coelhem Ende dair voe(r) en sal/
hij vand(er) came(re)n vors(creven) int yerste jair niet geve(n) En die dore/
sal te(n) uutgaen(en) vand(en) vors(creven) t(er)mijne de(n) vors(creven) ja(n)ne mote(n) blive(n)/
It(em) sal de selve jan tselve dofhuys mote(n) houde(n) wel en(de) loflic/
de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde van wanden en(de) daken op sijne(n) cost en(de)/
de vors(creven) arnd sal tselve dofhuys mett(er) came(re)n t(er) stont moige(n)/
aenveerd(en) niet tegenstaen(de) dat de(n) vo t(er)mijn yerst ingaen/
sal te s(in)[te] denijs misse
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick