SAL7358, Act: V°213.2-R°214.1 (449 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°213.2-R°214.1  
Act
Date: 1465-05-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-03-12 by Dominique Van Daele
It(em)alle de vors(creven) (con)stituente en(de) elc hue(re)r besund(er)/
in p(rese)ncia hebbe(n) geloift voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naco/
meling(en) den vors(creven) gemechtichden en(de) hue(re)n ge/
substitueerd(en) en(de) elken van hen en(de) hue(re)n nacomeling(en)/
dat zij voir goet vast gestentich en(de) van weerd(en)/
tot eeuwigen daigen houden selen de rekeni(n)ghen/
bewijsinghen en(de) douerling leve(ri)nghe die de vors(creven)/
p(ro)cur(eur)s oft gesubstitueerde doen selen oft e(n)nich van
//
hen doen sal thomase de levalle woenen(de) te berghen opten/
zoom vande(n) bewinde en(de) ontfanghe inder vors(creven) p(ro)curacie(n)/
geruert het zij vand(en) pe(n)inghen vand(en) vercochte(n) goeden/
rinte(n) chijsen erffpachte(n) oft ande(re)n in e(n)nig(er) manie(re)n sond(er)/
hen oft oic den coep(er)s vanden goeden chijsen en(de) rinten/
oft ande(re)n e(m)mermeer [d(aer) o(m)me] te moeyen te volgen te vexeren/
aen te spreken oft te eysschen bij hen selven oft yemande/
anders in e(n)nigen rechte gheestelijc en(de) weerlijc in e(n)nig(er)/
wijs Hebben voirt geloift als voe(r) dat zij den selve(n)/
hue(re)n p(ro)cur(eur)s oft [en(de)] hue(re)n gesubstitueerd(en) en(de) elken van hen/
alle quitan(cien) die zij oft e(n)nich van hen vand(en) vorscr(even)/
thomase de levalle hebben oft v(er)crijghen [oft thoenen] selen den/
vors(creven) goeden en(de) bewinde en ae ind(er) vors(creven) p(ro)curacien/
geruert aengaende passe(re)n selen ende doen ende/
laten passe(re)n aen eenen yegelijken en(de) alsulke q(ui)tan(cien) van/
weerden en(de) voir goet en(de) gericht houden cor(am) burg(imagistro)/
scabinis et (con)sul(arii) p(re)dict(is) eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick