SAL7358, Act: V°225.3 (471 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°225.3  
Act
Date: 1465-05-28
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-30 by Dominique Van Daele
Item jan van velpe goutsmet woenen(de) te loven(en) dien met rechte/
voir de wet te herssele in meerder vestich(eit) van ii(½) rijd(er)s tsjars/
lijftochten ten live des vors(creven) jans en(de) g(er)trud(en) zijnd(er) weerdinnen/
bij janne vanden steenbroeke in handen gesedt zijn [alle] de [erf]goede/
des vors(creven) jans vanden steenbroeke gelegen te herssele ende/
dair omtrent in p(rese)ncia heeft volcomentlic geheelijc/
en(de) al quitgeschouwen allet recht en(de) actie dat de selve/
jan oft zijn huysvruwe totten selve(n) erfgoeden des vors(creven) jans/
e(n)nichsins [opden dach van heden] hebben mogen uut saken vand(er) vors(creven) verond(er)pandinge(n)/
Geloven(de) de selve jan voir hem zijne(n) erve(n) en(de) nacome/
lingen de goede des vors(creven) jans vand(en) steenwege[broeke] hem/
voir de selve lijftocht bijd(en) selve(n) janne verondepant ny(m)mer/
meer aentespreken in gheene(n) rechte gheestelic noch weerlic/
in gheend(er) manie(re)n Behoudelic den vors(creven) janne van/
velpe en(de) zijnd(er) huysvruwen hue(re)n actien en(de) rechte van zhu(er)en/
vors(creven) scepen(en) brieve(n) [van loeven(en)] va(n) ii(½) rijd(er)s lijftochten and(er)sins aenden/
vors(creven) [janne en(de) sijn ande(re) goede] en(de) zijne(n) borgen en(de) hue(r) goede cor(am) couk(eroul) nausnyde(re)/
maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-14 by Agata Dierick