SAL7358, Act: V°235.3-R°236.1 (486 of 511)
Search Act
previous | next
Act V°235.3-R°236.1  
Act
Date: 1465-06-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-07-04 by Dominique Van Daele
Item jan van opleeuwe als procur(eur) en(de) vorgenge(r) des edelen/
jonch(e)r jacops van herckentheele in deen zijde en(de) henr(ic) langwouts/
woenen(de) inde prochie van sinte clausputte die wynne is
//
des vors(creven) jonch(e)r(e)n in sijnen hof te bardeghem ter ande(re) die op heden tegen/
malcande(re)n dach van rechte hadde(n) inden banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) hebben dien dach in alle der manie(re)n also hij op [heden] diende/
uutgestelt tot des yersten dijsendaeghs na sinte peters dach/
in augusto naestcomen(de) Bij also dat de selve p(ar)tien bynne(n)/
desen middelen tijde eenen gelegen(en) dach en(de) plaetse malcande(re)n/
beteken(en) sullen om te verstane totter rekeni(n)gen te gescille tussche(n)/
den vors(creven) jonch(e)r jacope en(de) jonch(e)r(e)n willem(me) van merode en(de) den/
vors(creven) henr(icke) uutstaen(de) en(de) [om] d(aer) af een eynde te maken dwelc/
de selve p(er)sone also gelooft hebben tachtervolgen en(de) malcande(re)n/
de gebreke der selver de rekeni(n)ge d(aer) af geschiet zijnde te/
voldoene als vervolghde en(de) verreicte schout abs(oloens) nausnide(re)/
junii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-06-16 by Agata Dierick