SAL7360, Act: °231.3-R°232.1 (501 of 662)
Search Act
previous | next
Act °231.3-R°232.1  
Act
Date: 1467-04-17

Transcription

2019-05-06 by myriam bols
It(em) symoen van achter geheten boschverckens en(de) jouffr(ouwe) g(er)truyt/
van stakenborch zijn wijf hebben gelooft ongesundert janne/
vanden vynne en(de) pete(re)n godevarts die tegen hen gecocht hebben/
opt verschot diverse eyken wairt dat hen aende selve eyken/
e(n)nige calaingie gedaen wordde dat zij die geheelic en(de)/
al costeloes ende schadeloes [ter stont] afdoen zullen also dat hen
//
tselve hout ombelet volghen sal ende in gevalle opde [of] de/
vors(creven) jan en(de) peter hue(r) wercliede oft voerliede die zij hier/
inne te wercke sullen stellen mits e(n)niger calaingien/
meer dan eene(n) dach stille lagen en(de) niet d(air) aen mits/
dier calaingien en consten gewercken zoe hebben geloft/
de selve ghehuyssche den vors(creven) werclieden en(de) voirlied(en)/
hen hue(r) dachue(re)n ten prise van werclied(en) op te richten en(de)/
all des vors(creven) steet sonder argelist meldert nausnide(re)/
aprilis xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt