SAL7360, Act: R°100.2 (220 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°100.2  
Act
Date: 1466-11-01

Transcription

2018-11-22 by myriam bols
Item alsoe arnt de mu(n)tere met rechte aengesproken heeft/
lambrecht van meldert seggen(de) dat zij tsamen opgaende hout/
gecocht hadde(n) tegen lenarde vand(er) meren en(de) meer ande(r) van welcken/
houte te vellen en(de) te bringen te loven(en) en(de) andersins de vors(creven) arnt/
diverse verleggen gehadt hadde en(de) vele meer dan de vors(creven) lambrecht/
die nochtan tvoirs(creven) hout en(de) de proffiten dair af te hemwert toghe/
zond(er) den vors(creven) arnde d(air) af enige rekeninge oft bewijs te doen V(er)socht/
dair om de selve arnt dat de vors(creven) lambrecht hem vand(en) selven houte/
en(de) de proffiten die hij dair af gebort hadde rekeninge en(de) bewijs dade/
en(de) hem d(air) af liet volgen des hij meer verleeght hadde dan de vors(creven)/
lambrecht en(de) dat zij dan tsurplus gelijc deilden Op dwelc de vors(creven)/
lambrecht seide dat wair wae(re) dat hij en(de) de vors(creven) arnt tande(re)n tijden/
vergadert hadden geweest om van des vors(creven) is met malcande(re)n te/
reken(en) dair de vors(creven) arnt lambrechte(n) de vors(creven) coepmantscap int/
geheele overgaf voir iiii guld(en) die van lambrechte hem dair/
voir te baten gheven zoude hem dair op de coepmantscap vors(creven)/
eenwerf [en(de)] anderwerf opslaende met condicien dat hem de selve/
coepmantscap lambrecht van allen lasten d(er) selver coepmantscap/
soude quijthouden Op dwelc de selve lambrecht de coepmantscap/
aennam en(de) hadde dien navolgen(de) gelooft te voldoene en(de) v(er)borcht voir scepen(en) van loven(en) en(de) den vors(creven) arnde d(air) af scadeloes te houd(en)/
en(de) te quiteren gelijc de selve borchtocht die inden rechte gelesen/
wert uutwijst Welcker borchtocht hij p(rese)nteerde na te volghen/
en(de) de vors(creven) iiii guld(en) op te leggen hopende dat hem d(air) met de/
coepmantscap volgen soude dwelc de vors(creven) arnt niet also en/
woude aennemen also dat thonesse dair op gehort wart en(de)/
dae(re)nteynden hebben de scepen(en) van lov(en) gewijst dat den vors(creven) lambrechte/
de coepmantscap volgen sal opde p(rese)ntacie die hij den vors(creven) arnde/
gep(rese)nteert hadde P(rese)ntib(us) o(mn)ibus scab(inis) in scampno nove(m)br(is) p(ri)ma
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt