SAL7360, Akte: R°106.2 (231 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°106.2  
Act
Datum: 1466-12-11

Transcriptie

2018-11-22 door myriam bols
Item vanden stoete die is tusschen symone ts(er)arts sone wilen/
jans als des mechtich met behoirliker procuracien hem/
gegeven bij jouffr(ouwe) katlijnen van wijtvliet janne en(de) emonde/
hue(r) sonen de welcke de selve symoen hier inne gelooft heeft/
te vervangen in deen zijde en(de) arnde vand(er) logen als man/
en(de) momboir paesschen m(ar)celis geheten focart zijns wijfs/
die hij hier inne gelooft heeft te vervangen in dand(er) alse/
vanden huyse en(de) hove met alle d(er) toebehorten geheten den horen/
gelegen ter vue(re)n dien toetebehoe(re)n plach janne wilen/
m(ar)celis vad(er) der vors(creven) paesschen en(de) des dien aencleeft Hebbe(n)/
hen de selve p(ar)tien verbonden en(de) gesubmitteert inde segge(re)n/
en(de) vriendelike effene(re)n hier na bescreve(n) te weten(e) de vors(creven)/
symoen in willem(me) maes en(de) gorde hanckart en(de) de vorscr(even)/
arnt in gielise de roide bastart en(de) pete(re)n beyart die/
informacie van p(ar)tien rechte neme(n) en(de) aenhoren sullen/
tusschen dit en(de) de iiii kerstdaghe naestcomen(de) die [en(de)] hue(r)/
uutsprake dair af doen sullen bynne(n) xiiii nachten dair/
na Promitt(entes) ratu(m) oft p(ar)tien segge(re) gebraken dat zij/
in die stat ande(re) gelike sullen nemen naus(nydere) hoeve(n) dec(embris) xi
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt