SAL7360, Act: R°115.5 (247 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°115.5  
Act
Date: 1466-12-18

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
Item want jan vanden hove zone wilen jans nu ter tijt onder meye(r)/
te loven(en) die met scepen(en) brieve(n) van loven(en) jairlix heeft ix(½) rijd(er)s/
erflic aen en(de) op diver thof en(de) diverse goede jans switten gelege(n)/
te kerkem de selve goede metten rechte van deser stat voir zijn/
wettich gebrec d(er) selver rente(n) [hem] heeft doen leve(re)n en(de) in handen stellen/
dair af dat p(ar)tien op heden als ten naesten verstriken(de) daghe dach/
hadden van rechte te weten de vors(creven) jan de witte claus de kersmake(re)/
en(de) de wynne des vors(creven) jans witten int hof vors(creven) d(air) gheen van/
hen allen come(n) en is Soe hebben de vonnissen ter manessen/
smeyers gewesen datme(n) den vors(creven) janne vanden hove inde/
macht van zijne(n) vors(creven) scepen(en) brieve(n) houden sal zoe v(er)re dat/
noch voir hen come(n) is p(rese)ntib(us) o(mn)ibus scabinis in scampno dec(embris)/
xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt