SAL7360, Act: R°117.2 (254 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°117.2  
Act
Date: 1466-12-20

Transcription

2018-11-30 by myriam bols
Item willem de vos en(de) daneel van voshem die over eene wile/
verleden voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) in rechte gestaen hebben/
tegen meester pete(re)n bote scholaster der kercken van sinte pet(er)s/
te loven(en) om vijf cap(uyne) en(de) vijf scellinge goets ghelts outs chijs/
die de vors(creven) scholasterie also de selve meester peter meynde ende/
sustineerde van ouden tijden gehadt en(de) gehaven hadde aen een/
dachmale lants luttel myn oft meer ghelegen bij hekelsbogart/
te percweert tusschen den goeden daneels van voshem en(de)/
wilen willems de vos nu jans peters comen(de) metten eenen/
eynde aen de to(m)me en(de) metten ande(re)n eynde aende lande jans/
wilen rosart tusschen twee voetpaden comen(de) vand(er) strate(n) van/
hekelsbogarde Dair op tgedinge tussche de voirs(creven) p(ar)tien geleit/
is soe verre dat de vors(creven) scholaster bethoen gedaen heeft vanden/
registe(re)n ouden bueken der vors(creven) scolasterien opder cap(it)len van/
sinte peters te loven(en) wezen(de) Ende heeft vort gep(rese)nteert als/
scolaster sijn behout vanden vors(creven) chijse en(de) opden vors(creven) gront te/
doen hopende oft hij dat dade dat hem dan den vors(creven) chijs/
van wegen zijnder vors(creven) beneficien volgen zoude en(de) sculdich/
wae(re) te volgen Naden welcken de scepen(en) van loven(en) ter/
manessen smeyers gewijst hebben voir een vo(n)nisse wair/
de vors(creven) scolaster zijn behout dade also hij gep(rese)nt(eert) hadde/
dat hem dan zijnen chijs volgen soude welc behout de/
vors(creven) willem en(de) daneel den vors(creven) scolaster verdroegen ende/
kynden hem sijnen chijs vors(creven) in alle der maten oft hij sijn behout/
gedaen hadde [na recht] p(rese)ntib(us) scabinis in scampno dece(m)bris xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt