SAL7360, Akte: R°117.3-V°117.1 (255 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°117.3-V°117.1  
Act
Datum: 1466-12-20

Transcriptie

2018-12-03 door myriam bols
Item want jouffruwe katlijne weduwe jans wilen de riddere die/
met scepen(en) brieven van loven(en) heeft twee rijders erflijck/
aen en(de) op thof met meer andere goede te nederduysborch
//
en(de) tyse(re)n gelegen toebehoe(re)nde katlijnen ts(er)arts weduwe jans wilen m(ar)celis/
en(de) hue(re)n wettigen kynde(re)n die zij heeft vanden vors(creven) wilen ja(n)ne/
metten scrive(n) vand(er) state voir gebrec der selver renten [met cost en(de) co(m)me(r) d(air) op gegaen] hair/
hadde doen leve(re)n de selve goede en(de) pande in hae(re)n scepen(en)/
brieven begrepen Dair af dat p(ar)tien op heden als ten derde(n)/
verstriken(en) daghe dach van rechte hadden dair gheen/
vanden selven wederp(ar)tien comen en is soe hebben de vo(n)nisse/
ter manessen smeyers gewezen datmen der vors(creven) jouffr(uwe)/
katlijnen sridders houden sal inde macht van hae(re)n vors(creven)/
scepen(en) brieven soe verre dat voir hen comen is P(rese)ntibus/
scabinis in scampno dec(embris) xx
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-14 door Xavier Delacourt