SAL7360, Act: R°129.1 (278 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°129.1  
Act
Date: 1466-12-23

Transcription

2019-09-25 by myriam bols
Acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse bij scepen(en) van loven(en) geweesen den xvi[te(n)]/
dach van decembri lestleden tusscen pauwelse bloc geleit totten/
goeden henrix wilen swaus in deen sijde voir tgebrec van twee/
drie rijders lijftochten en(de) goirde hanckart die van voe(r) geleit/
es tot den goeden desselfs henrix voer een grote so(m)me van/
pe(n)ni(n)gen inder best(er) vorme(n) hem bekint dair mede hij meynde/
zeke(re) sculden en(de) gebreke die hij aende(n) vors(creven) henrike uutstaen(de)/
hadde [te verhalen] welc vo(n)nisse luydde dat de vors(creven) goird zijn gebrec/
groetsen soude metter eed en(de) d(air)entinden recht Soe heeft/
de vors(creven) goird geclaert bij sijnd(er) eedt d(air) toe lijflijc gedaen/
dat hij voe(r) den vors(creven) wilen henrike borghe staet voer drie/
rijders lijfpen(sien) aen janne van wynxele It(em) noch voer des/
vors(creven) henrix wijf aen jannese van cuggenbosch voir ond(er)halve(n)/
rijd(er) lijfpen(sien) It(em) esmen hem sculdich drie sacke corens twee/
rinsch guld(en) en(de) ii pet(er)s eens Voirt claerde hij datme(n) hem/
noch vie(re)nvijftich pet(er)s eens sculdich was van seke(re)n erve/
dat de vors(creven) wile(n) henric tegen hem gecocht hadde dair hij/
noch gheen guedinghe af [en] hadde gedaen mair henric hadde/
de poss(essi)e altijt nade(r) come(n)scap gehadt en(de) de guedi(n)ge p(rese)nteerde/
hij te doene den ghene(n) dieme(n) bevinde(n) soude dat die sculd(ich)/
wae(re) tontfaene hopen(de) dit gebrec voer al mette(n) vors(creven)/
sijne(n) beleide te verhalen voir en(de) eer [hem] de vors(creven) sijn wed(er)p(ar)tie/
daer aen e(n)nich hinder oft letsel soude co(n)nen geslaen Ende/
na dat bid(er) wed(er)p(ar)tien opde(n) vors(creven) eedt zeke(re) calaengien en(de)/
debattacien wae(re)n gedaen soe was uut(er)lic gewijst bij vo(n)nisse/
der he(re)n scepen(en) van loven(en) dat den vors(creven) goirde aen de goede/
d(air) questie af es zijn geclaerde so(m)men volge(n) soude(n) bij alsoe/
dat hij die soude mote(n) exeque(re)n p cor(am) scabinis in sca(m)pno/
decembr(is) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt