SAL7360, Act: R°13.2 (32 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°13.2  
Act
Date: 1466-07-24

Transcription

2019-10-21 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen burg(er)/
meeste(re)n scepen(en) en(de) raid der stad va(n) loeven(en) saluit doen te wete(n)/
dat opde(n) dach van heden datu(m) va(n) desen voir ons come(n) is in/
p(ro)pre(n) p(er)sone adelissie vand(en) breyne wett(ich) docht(er) pet(er)s wile(n) vande(n)/
breyne en(de) heeft mechtich gemaect volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auct(oriteit)/
gegeve(n) jacoppe vande(n) breyne huere(n) wettige(n) brueder alle en(de) yeg(ewelke)/
alsulke(n) sake(n) questie(n) en(de) gescille(n) als de voirs(creven) adelissie uutstaende/
heeft oft namaels hebbe(n) soude moege(n) jege(n) wat p(er)sone oft voir/
wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft geschie(n)/
mochte alle hue(r) jaergulde opcomi(n)ge(n) rente(n) pachte(n) vervallen/
goede(n) beruerlijc en(de) omberuerlijc soe waer die inde(n) lande van/
brabant oft dair bute(n) gelege(n) zijn hoedanich die zijn en(de) te wat/
plaetsen oft stede(n) dat dat wesen mochte in e(n)niger manie(re)n/
te verware(n) te mane(n) teyssche(n) op te buere(n) en(de) tontfange(n) d(air) voe(r)/
te panden te dage(n) te beleyde(n) rasteme(n)te(n) te doen legge(n) die/
met rechte texeq(ue)re(n) te v(er)volge(n) in mel(iori) for(ma) ut de heylwige d(i)c(t)a/
hoze in q(uin)[to] folio p(re)ce(den)[ti] salvo iusto calculo julii xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt