SAL7360, Akte: R°165.2 (361 van 667)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°165.2  
Act
Datum: 1467-02-09

Transcriptie

2019-01-30 door myriam bols
It(em) wouter vander molen heeft gelijdt en(de) gelijdt gekint dat hem/
coenrart van meus volcomelijc v(er)nuecht en(de) te vrede(n) gestelt heeft/
van dien elf pet(er)s en(de) xv stuv(er)s die de selve coenrart hem uut saken/
van den futsel tolle sculdich die hij tegen den selve(n) wout(ere)n genomen/
hadde int voirleden jair van lxv[en] sculdich ende belanc was scelden(de)/
d(air) af volcomelijc den selve(n) coenrarde quite P(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(andizare)/
cor(am) roel(ofs) meldert febr(uarii) ix
Nagekeken doorMi-Je Van Gils
ModeratorMi-Je Van Gils
Laatste update:: 2016-06-15 door Xavier Delacourt