SAL7360, Act: R°176.2 (380 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°176.2  
Act
Date: 1467-02-12

Transcription

2019-02-04 by myriam bols
It(em) want jan lyart woenen(de) te bruessele als p(ro)cur(eur) anthonijs thoenis/
die met scepen(en) br(ieve) van loeven(en) vand(er) daten maii xxviii a(nn)[o] lix gegoet/
en(de) geerft is in alle donberuerlike en(de) erflike goede willems le roy/
soe wair die inde(n) lande va(n) brab(ant) gelege(n) zijn en(de) hoe zij genoemt/
moege(n) werden in woeni(n)ge(n) huysen hove(n) wynnen(de) lande(n) bempden/
eeusselen chisen bossce(n) rente(n) pachten en(de) alle(n) ande(re)n toebeh(oirten) om d(air)mede/
te v(er)halen c pet(er)s tot d(er) so(m)me(n) toe van c pet(er)s soe v(er)re de voirs(creven)/
willem le roy ten voirs(creven) anth(onise) weert gehoude(n) mocht zijn na inhoud(en)/
des registers d(air) af zijnde Op de(n) dach van hede(n) hadde doen/
insc(ri)ve(n) janne faingnoy pira badry en(de) ernar bierna die hem onge/
bruyckich [maecte(n)] vande(n) voirs(creven) goede(n) de goede(n) h(ier) na bescr(even) en(de) de voirs(creven)/
p(ar)tien te(n) voirs(creven) dage niet come(n) en zijn noch gesonde(n) en hebben/
soe hebben de he(re)n scepen(en) van loeven(en) t(er) manisse(n) smeyers ge/
wijst voir i vo(n)nisse datme(n) de(n) voirs(creven) p(ro)cur(eur) houden sal inde/
macht van zijnre guedinge(n) soe v(er)re dat alnoch voir hen come(n)/
is cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) febr(uarii) xii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt