SAL7360, Act: R°183.3 (392 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°183.3  
Act
Date: 1467-02-20

Transcription

2019-02-04 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren selen sien oft hoire(n) lesen burg(er)m(eeste)ren/
scepen(en) en(de) raet d(e)r stad van loeven(en) saluyt doen cond en(de) laten/
wete(n) dat op den dach van hede(n) datu(m) van desen voir ons come(n)/
is in p(ro)pren p(er)sone jan vand(er) bueken sone wilen gorts woenen(de) te/
hag(er)srode ende heeft geconstituert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) tot zijne(n) wed(er)roepe(n) henr(icke) vand(er) balct sone/
wilen henricx alle en(de) yege(n)welke alsulke(n) sake(n) questie(n) ende/
gescille alse de voirs(creven) jan uutstaende heeft oft namaels uutstaen(de)/
soude moege(n) hebbe(n) voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat/
dat zijn oft gescien soude moegen Alle en(de) yeg(enwelke) des voirs(creven) jans/
sculde(n) jaergulde(n) opcomi(n)ge(n) ende v(er)vallen goede beruerlijc ende/
onberuerlijc chijsen rinten erfpachten als de voirs(creven) jan heeft oft he(m)/
valle(n) selen moege(n) inde(n) lande va(n) brabant oft elde(r) te wat plaetse(n)/
dat hij die uutstaende heeft en(de) men hem sculd(ich) is oft namaels/
soude moegen wesen in e(n)niger maniere(n) te verware(n) te manen/
teyssche(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n) tege(n) oft aen wat p(er)sone in meliori/
forma salvo iusto calculo febr(uarii) xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt