SAL7360, Act: R°185.5-V°185.1 (400 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°185.5-V°185.1  
Act
Date: 1467-02-23

Transcription

2019-02-07 by myriam bols
It(em) willem de gruyte(re) sone wile(n) willems die bij g(er)maine va(n) me/
bastart va(n) meldert inder hachte(n) te math(ijs) colcx vorsters ov(er) een/
wijle tijts midts gebreke va(n) betalinge(n) en(de) voldoe(n)inge(n) va(n) zeke(re)n/
scepen(en) br(ieve) van loeven(en) gesedt heeft geweest ende noch is heeft/
gelooft de(n) selve(n) g(er)maine op i band(uyn) van drie nobele ons(en) gened(igen)/
hee(re) te v(er)nuege(n) dat hij tusschen dit ende hev(er)le kermisse naest/
comen(de) de(n) voirs(creven) g(er)maine v(er)vuege(n) en(de) betalen sal dinhout
//
vande(n) voirs(creven) scepen(en) br(ieve) oft binne(n) de(n) selve(n) tide wed(er)om ind(er)/
voirs(creven) vroente(n) come(n) sal en(de) blive(n) dach en(de) nacht eenp(ar)lijc tot/
d(er)re tijt toe dat hij geheelijc en(de) al v(er)nuecht sijn sal meldert/
nausnydere febr(uarii) xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt