SAL7360, Act: R°187.4 (406 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°187.4  
Act
Date: 1467-02-28

Transcription

2019-02-07 by myriam bols
It(em) in meerder vesticheit [zijn] den voirs(creven) sande(re)n inden name van hem en(de) tot behoef/
der voirs(creven) ande(re) p(er)sone metten hee(re) pantsgewijst in handen gestelt twee selve(re)n/
quaertpotte die boorde bove(n) de heysen buyten ende de cante vand(en) voeten benede(n)/
vergult wegende seven en(de) een halve marck en(de) onderhalve onche It(em) acht/
selve(re)n schalen die boorde bleec vergult wegen(de) tsamen acht marck te/
dier meyni(n)gen dat de voirs(creven) p(er)sone hen dair mede behulpen zullen ter/
stont alse de voirs(creven) rinte(n) gevallen zulle(n) zijn Inden gevalle oft zij vand(en)/
voirs(creven) gielise niet v(er)nuecht en wordden om de pande te v(er)coepen ende/
de p(ri)ncipale pe(n)ninghe metten pachte dair op v(er)loepen daer aen en(de) oic/
oft dair gebrec inne wae(re) aen des voirs(creven) gielijs lijf en(de) goede metten/
brieven voirs(creven) te verhalen Ende dair inne heeft de voirs(creven) gielijs zijn/
(con)sent gedrage(n) ende geloift dair af warant te zijne ende te blive(n)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt