SAL7360, Act: R°188.2 (409 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°188.2  
Act
Date: 1467-02-19

Transcription

2019-02-07 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen burg(er)mee(ste)ren/
scepen(en) en(de) raet d(er) stad va(n) loeven(en) saluit doen te wete(n) dat op/
den dach va(n) heden datu(m) va(n) desen voir ons come(n) zijn in p(ro)pren/
p(er)sone anthonis bastart van waelhain meest(er) merten de witte ende/
jouffr(ouwe) lijsbeth van vorsselair zijn werdi(n)ne en(de) hebbe(n) geconstituert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie ende auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) e(n)nich ad r(e)voc(ationem)/
wed(er)roepe(n) thomase van ermeleghem rintmeest(er) va(n) sinte barbelen/
dale binne(n) der stad van thiene(n) alle en(de) yegewelke alsulken saken/
questie(n) en(de) geschillen alse de voirs(creven) anthonis en(de) de gehuyssce(n) alsnu/
uutstaen(de) hebbe(n) uts(upra) salvo iusto calculo febr(uarii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt