SAL7360, Act: R°198.2-V°198.1 (435 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°198.2-V°198.1  
Act
Date: 1467-03-05

Transcription

2019-06-27 by myriam bols
It(em) zijn der voirs(creven) katlijnen werdynnen des voirs(creven) anthonijs gevalle(n)/
in hue(r) deylinghe die erfchijse ende pachte hier nae bescreven te/
weten yerst die helicht van twee hollan(sche) guld(en) erflijc aen ende/
op een huys en(de) hoff met zijnen toebehoirten magriete(n) va(n) thienen
//
geleghen bynnen arschot opt scaluyn tusschen die goede willems/
vander coevoirt ter eender zijden ende henricx walschaerts ter/
andere Ende noch aen ende op twee huysen mett alle(n) hue(re)n/
toebehoirten der jouffrouwen vanden hellegate gelegen tarscot/
voirscr(even) neven een tussce(n) de goede wile(n) jans nuroots de neuroot nu fermerie(n) vand(en)/
beghij(n)hove tarscot t(er) eend(er) en(de) de goede wijle(n) zwane(n) bijls nu arnts de smet lathoud(er)s/
ter andere zijden /
It(em) de helicht van eenen rinsche guld(en) [erflic dair af dand(er) helicht der vors(creven) g(er)truden in hue(r) deilinge es gevallen] van dien twee rinsch(e)/
guld(en) erflijc aen ende op huys ende hoff metten lande daer/
toe behoe(re)nde wijlen jans van hulselair nu jans vand(er) strate(n)/
geleg(en) te moorsa(m) inde p(ro)chie van bethekeem tusscen die/
jong goede jans kercmans des jonghen ende magrieten goirts/
beghijne taerscot van welken twee hollan(sche) guld(en) ende twee/
rinsch(e) guld(en) erflijc beyde voirs(creven) den kinde(re)n sroevers dander/
helicht toebehoirt Item ende noch een mudde cor(ens) loven(sche)/
acht halster voir dmudde pacht van hug(ar)den maten van/
thien(en) alle ja(r)e sint andriesmisse apostels oft te(n) lanxten/
te liechtmisse te betalen ende te loven(en) te leve(re)n aen en(de)/
op een geleghe gelegen te schore yl inde p(ro)chie va(n) hug(ar)den/
gheerts van weert soe v(er)re alse des voirs(creven) gheerts vaders/
dat aldair te houden plach bijde goede desselfs gheerts te beyden/
zijden Hanc quoq(ue) et sat(isfacere) d(i)c(t)e p(ar)tes eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt