SAL7360, Act: R°224.2 (492 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°224.2  
Act
Date: 1467-04-07

Transcription

2019-03-21 by myriam bols
It(em) den dach van rechte die op heden diende tussce(n) der weduwe(n) robbijns/
ende henricke malcquar es bij (con)sente van beyden vors(creven) p(ar)tien v(er)lingt en(de)/
uutgestelt tot op in saterdaige naistcomen(de) te mistide om alsdan te diene(n)/
gelijc hij op heden gedient soude hebben In sca(m)pno p(re)d(ict)o eod(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt