SAL7360, Act: R°224.3 (493 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°224.3  
Act
Date: 1467-04-07

Transcription

2019-03-20 by myriam bols
It(em) den dach van rechte op heden dienende tussce(n) coenrarde van scoenvorst/
ter eenre sijden ende roelofve van yse(re)n ter ande(re) es bij (con)sente van beyde/
den selve(n) p(ar)tien verstelli verstelt tot van heden in xiiii nachte(n) naestcomen(de)/
te mistide om alsdan te dienen gelijc dien op heden gedient soude hebben/
eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt