SAL7360, Act: R°243.2 (521 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°243.2  
Act
Date: 1467-04-13

Transcription

2019-05-03 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont ut p(ri)us en(de) te wete(n) dat/
opden dach van heden dat(um) van desen voir ons comen is/
zijn in p(ro)pe(re)n p(er)sone de vors(creven) he(re)n ende hebben geconstitueert/
en(de) gesedt daneele van e(re)nboudegheem te wezen hue(re)n/
meyer te holsbeke te cortelke te gobbelsrode [en] te dutshele te/
ende dair omtrint Ende voirt den selven daneele mechtich/
gemaict en(de) volcomen p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegeven alle/
des vors(creven) goidshuys rechte(n) en(de) saken ind(er) meyerien vors(creven) en(de) and(ere)n/
des selfs goidsh(uys) saken inde(n) vors(creven) plaetsen ende oic alle des vors(creven)/
goidsh(uys) goeden beruerlijc en(de) omberuerlijc chijse(n) rinte(n) pachte(n)/
opcomi(n)gen p(ro)fite(n) en(de) v(er)vallen aldair oft d(air) omtri(n)t e(n)nichsins/
uutstaen(de) verschinen(de) en(de) geleg(en) Te bediene(n) te v(er)waren (et)c(etera)/
In om(n)i modo ut prius in p(ro)curacio(n)e joh(ann)is vand(er) grecht/
mutat(is) mutand(is) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt