SAL7360, Act: R°259.6-V°259.1 (558 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°259.6-V°259.1  
Act
Date: 1467-04-27

Transcription

2019-05-27 by myriam bols
It(em) jan del vaul woenen(de) te hupain in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genomen heeft tegen aelbrechte tants hebben(de) volcomen p(ro)curacie vand(en)/
goidshuyse van gempe de lande hier na bescr(even) den selven goidshuyse/
toebehoiren(de) geleg(en) te laetwijc inden yersten vijf dach(mael) en(de) xxv roede(n)/
lants geleg(en) aenden wech gaende van laetwijc te geldenake weert/
tussce(n) die goede der he(re)n van s(in)[te] s(er)vaes te tricht in beiden zijde(n) It(em) een/
boender en(de) xlii roeden lants oft dair omtri(n)t geleg(en) tussce(n) laetwijc en(de)
//
meylhem aende herstrate ald(air) gaende van geldenake te bruessel weert/
tusscen die lande des outaers van ons(er) liever vrouwen va(n) laetwijc/
en(de) de goede jans del vaul voirs(creven) Te houden te hebben en(de) te/
wynne(n) van ons(er) liever vrouwen daighe liechtmesse dat was/
a(nn)[o] xiiii[c] lxv eenen t(er)mijn van tweelf jaren lanc due(re)nde deen/
nae dande(re) staphants sond(er) middel volgen(de) elx jairs d(air)en bynnen/
om en(de) voe(r) thien halst(er) corens geheete(n) pacht tarwe goet ende/
payabel met wanne en(de) vede(re)n wael bereit der mate(n) van loeven(en)/
tsint andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te loven(en) inder herbergen/
des voirs(creven) goidshuys te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorweerde dat de vors(creven) wynne alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde betalen sal en(de) gelden allen den chijs en(de) pacht jairlix/
uute(n) vors(creven) goeden gaen(de) ten behoirliken tide alsoe dat de(n) vors(creven)/
goidshuyse dair af gheen scade en come It(em) es noch vorweerde/
dat de selve wynne de vors(creven) lande wel ende loflijc wynnen/
houden en(de) mesten sal gelijc reengenote(n) bove(n) en(de) bened(en) Desgelix/
sal de selve wynne ten ynde vand(en) vors(creven) t(er)mijne de vors(creven) lande/
besaeyt laten ende gewonne(n) gelijc hij die vant te zijne(n) income(n)/
te weten een boender en(de) xlii roeden met wynt(er) coirne op vier/
getidege voren en(de) dande(r) lande laten geheel Ende alle dese/
vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) roelofs vync aprilis xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt