SAL7360, Act: R°282.1 (603 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°282.1  
Act
Date: 1467-05-30

Transcription

2019-06-05 by myriam bols
Vanden questien ende gescillen die geport zijn en(de) hanghen tussce(n) tgoidshuys va(n)/
p(er)cke ter eend(er) zijden everarde van wynghe ter ande(r) gielise hanckart ter/
derder en(de) jacoppe de welde ter vierder zijden om zeke(re) waterloepe aen en(de)/
op hue(re)r ald(air) erve neve(n) een geleg(en) inde ledichstrate comende hebben hen/
h(er) jan tyrion prieste(r) hebben(de) volcomen p(ro)curacie vand(en) vors(creven) goidshuyse van/
desselfs goidshuys wegen ende dande(re) p(er)sone voirs(creven) vanden voirs(creven) gescillen en(de)/
al des dair aen cleven mach gesubmitteert en(de) verbonden inder stat ge/
sworen meest(er)s en(de) werclieden Te weten meeste(re)n matheeuse de layens/
willem(me) de beer en(de) jacoppe vand(er) vesten welke meest(er)s informacie van/
allen p(ar)tien rechte bij brieve(n) scriftue(re)n oft levend(er) waerh(eit) neme(n) zulle(n)/
en(de) hue(r) eendrechtige uutsprake doen opde vors(creven) gescillen na hue(re)n/
beste(n) versta(n)nesse en(de) nae der stat recht bynnen eender maent naest/
comen(de) Promitt(entes) rat(um) cor(am) borchove(n) nausnyde(re) maii penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-15 by Xavier Delacourt