SAL7360, Act: R°290.1 (618 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°290.1  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-20 by myriam bols
It(em) gord busscop sone wile(n) m(er)cielijs busscop woenen(de) te libbeke in p(rese)ncia/
heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft jegen h(ere)n ja(n)ne/
va(n) scoenhove(n) ridde(r) sone jonch(e)r jans henr(icx) van scoenhove(n) inde(n)/
name vande(n) selven zijne(n) vader dien hij hier inne gelooft heeft/
te v(er)vane de wat(er)moelen des voirs(creven) jonch(e)r(e)n henricx gehete(n) sgreve(n)/
moelen met alle(n) toebehoirte(n) gelijc die belege(n) is tot libbeke en(de)/
soe v(er)re steve(n) helling die gehoude(n) heeft Te houde(n) en(de) te hebbe(n)/
van sintjansmisse baptiste(n) naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n)/
lang v(er)volgende elcx jaers darenbinnen om ende voe(r) xii r(ijnse) gul(den)/
goet en(de) ghinge te wete(n) xx stuv(er)s d(er) mu(n)te(n) ons gened(ichs) he(re)n/
ts(er)toge(n) voir elke(n) r(ijnse) gulden(en) gerekent en(de) om sesse mudde corens/
goet en(de) payabel d(er) mate(n) van loeven(en) goet droege en(de) ongescote(n)/
met wanne ende met vede(re)n wel bereyt [alsulke als de moele(n) wy(n)ne(n) sal] alle jare tsintjansmisse/
baptisten te betalen en(de) tscoenhove(n) te leve(re)n de(n) voirs(creven) jonch(e)r hem tvoirs(creven)/
[core(n) en(de) de xii r(ijnse) guld(en) h(ere)n ja(n)ne ridde(r) tot behoef va(n) he(m) selven va(n) h(er) ph(ilips)e(n) ridde(r) en(de) jonch(e)r henr(ick) zijne(n) brued(er)s] den voirs(creven) t(er)mijn lang duerende q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorwerde(n) hier in/
gesciet alse vand(en) vi m(ud)[de] corens dat de voirs(creven) gord sal moete(n)/
leve(re)n tcore(n) oft xx stuv(er)s voir dm(ud)[de] dwelc jonch(e)r d(air) af kyese(n) sal/
It(em) en sal de voirs(creven) gord niet gehoude(n) zijn aende moelen(en) voirs(creven)/
e(n)nige(n) cost te doene dan die te houde(n) va(n) ca(m)men ende van spillen/
[It(em) is vorwerde waert dat de voirs(creven) molen(en) tenig(er) tijt lang(er) moeste stille staen dan drie daghe binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne datme(n) he(m) d(air) af vande(n) voirs(creven) vi m(ud)[de] corens afslach doen sal na costume(n) en(de) gewoente(n) men va(n) geliken pleecht te doene en(de) vand(en) ghelde voirs(creven)] In(de) su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i go(defri)[di] joh(ann)es scoesitte(re) f(ilius) quond(am) joh(ann)is et petr(us)/
vissenake f(ilius) quond(am) joh(ann)is a(m)bo (com)mor(antes) apud libbeke Et p(ri)mus/
cor(am) nausnyd(ere) vynck junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt