SAL7360, Act: R°291.1 (624 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°291.1  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
It(em) laureys van wynghe heeft gekint ende gelijt wael v(er)nuecht en(de) te/
vreden gestelt te wesen van janne van thuyle bailiu van p(er)wez vanden/
pachte gevallen sint andriesmisse lestled(en) en(de) voirt van allen anderen/
acht(er)stellig(en) pachte(n) voir den selven sint andriesmisse lestled(en) gevalle(n)/
van alsulk(en) vijf mudden corens erfspachts alse de zelve laureys heeft/
ende jairlix heffen(de) es op zeke(re) goede desselfs jans geleg(en) torrebaix/
le s(aint) tron Gheloven(de) de selve laureys den voirs(creven) janne noch zijn goede/
dair af ne(m)mermeer aen te sprek(en) te moeyen noch te vexe(re)n cor(am)/
naus(nydere) vync junii viii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt