SAL7360, Act: R°291.3 (626 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°291.3  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2019-06-19 by myriam bols
It(em) mits des voirs(creven) steet heeft de vors(creven) jan gekint ende gelijt open/
bairlic dat hem vand(en) coepe der voirs(creven) vijf mudden corens erflijck/
de voirs(creven) laur(eys) geheelijc en(de) wael nae lantcoep gecontenteert en(de)/
te vreden gestelt heeft Ende voirt overgegeven ende geconsenteert/
voir hem en(de) zijn nacomelinghe gelijc hij oic voirmaels gedaen/
mach hebben dat de zelve vijf mudden zijn ende blive(n) selen erflic/
en(de) staen zonder quiten zonder die bij hem oft zijne(n) nacomelinge(n)/
zond(er) (con)sent des voirs(creven) laur(eys) oft zijnder nacomel(ingen) tot e(n)nigen na/
comen(de) tiden gelost te moighen wordden cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt