SAL7360, Act: R°304.2 (645 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°304.2  
Act
Date: 1467-06-15

Transcription

2019-06-22 by myriam bols
It(em) (christ)ine wed(uwe) aerts wile(n) robbijns in deen zijde en(de) henr(ic)/
malcorps in dande(re) die op hede(n) dach va(n) rechte hadde(n) jege(n)/
malcande(re)n hebbe(n) dien dach v(er)stelt tot des tweeste(n) dijsd(aghe)/
na s(in)te jansdach naestcomen(de) te mistide om alsdan te diene(n)/
gelijc hij op hede(n) gedient soude hebbe(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt