SAL7360, Act: R°305.2 (650 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°305.2  
Act
Date: 1467-06-17

Transcription

2019-06-21 by myriam bols
Vander questien ende stoote wesen(de) tusschen janne de la ho ter/
eender zijden ende servase le cuvelier symoens sone ter/
ander om alderhande gebreken die zij deen totten ande(re)n te segge(n)/
moege(n) hebben totten dage toe van hede(n) Hebben hen de/
selve p(ar)tien gesubmitteert ende verbonden inde segge(re)n ende/
mynlijcke yffene(re)n hier nae bescr(even) te weten de voirs(creven) jan/
de la ho in janne de bye ende de voirs(creven) servaes in polette/
le corbesier in sulker vuegen dat de voirs(creven) segge(re)n informacie/
ende bescheyt van beyd(en) p(ar)tien gebreken aenhoe(re)n ende nemen/
selen ende hue(r) uuytsprake d(air)af doen bynne(n) xiiii nachten/
naistcomen(de) op dat zijns eens zijn Ende in gebreke van dien/
dat zij hier toe eenen ov(er)man selen moegen nemen die d(air)af/
zijn uuytsprake doen sal al bynnen den voirs(creven) termijne P(ro)mitt(entes)/
rat(um) ende oft eenigher p(ar)tien segge(re)n gebrake dat zij in die/
stadt ande(re) gelijcke selen moeghen nemen cor(am) hoeven vynck/
junii xvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt