SAL7360, Act: R°307.3-V°307.1 (659 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°307.3-V°307.1  
Act
Date: 1467-06-23

Transcription

2019-06-23 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van loven(en)/
saluyt doen cont en(de) te weten(e) dat opden dach van/
heden datu(m) van desen voir ons comen is in prop(ere) p(er)sone/
baudewijn jorijs sone wilen jans en(de) heeft geconstitueert/
volcomen macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven pete(re)n/
van houke poirte(r) der goed(er) stat van brugge en(de) janne jorijs/
oft den eenen van hen bringer van desen met rechte/
te vervolghen teysschen opteboren en(de) tontfangen alsulken/
iiii pont grote vleemsch als (christ)iaen maes den voirs(creven)/
baudewijne sculdich is uut saken van gelooften gepasseert/
voir de wet van brugge Dair voir [tepanden] te dagen te beleid(en)/
rastemente te doen leggen [en(de) [die] met vo(n)nissen texepie(re)n en(de) te vorde(re)n] also dat na recht behoe(re)n/
sal Ende ofs noet geborde voir allen richte(re)n gheestelic
//
en(de) weerlic des vors(creven) steet met rechte te conteste(re)n te/
decline(re)n te excipieren te reco(n)venie(re)n te verantweerden/
te bescudden te bedinghen [en(de) den vors(creven) (christ)iane te quite(re)n (et)c(etera)] En(de) vortaen generalic ende/
specialic allet ghene dair inne te doen en(de) te vorde(re)n/
des de vors(creven) baudewijn selve in p(er)sone soude mogen/
doen telcker tijt oft hij tegenwordich en(de) voir oghen/
wa(r)e Gevende vort den vors(creven) p(ro)cur(eur)s volcomen macht/
eene(n) oft meer procur(eur)s in desen te stellen en(de) te/
setten en(de) wes deen van hen in desen innegesteken/
sal hebben dat dand(er) dat zal mogen vervolgen/
ten eynde uut Geloven(de) (et)c(etera) salvo iusto calculo junii/
xxiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-22 by Xavier Delacourt