SAL7360, Act: R°43.2 (93 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°43.2  
Act
Date: 1466-10-06

Transcription

2018-10-25 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat opden dach datu(m) van dese(n)/
voir ons comen es in prope(re)n p(er)sone henric vander elst ende heeft geconstitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit gege(ve)n goirde hanckart te/
v(er)volge(n) te vorde(re)n te vereyssce(n) en(de) te versueken met rechte en(de) and(er)ssins deilinge/
bewijs en(de) sceidinge vand(en) goede(n) die gebleve(n) en(de) verstorve(n) sijn lijnken vand(er)/
elst zijnd(er) docht(er) onder hue(r) mu(n)dige daige en(de) in sijne(n) broede wesende nae/
ende bid(er) doot en(de) aflivich(eit) van wile(n) jouffr(ouwe) magriete(n) van s(in)te peters huer(er)/
pitten werdynne als zij leefde gorts pierarts Ende voirt alle saken ende/
gescillen die om d(air) toe te come(n) d(air) uutgerisen soude(n) moige(n) en(de) oic [alle] de selve/
aengestorve(n) goede met rechte te v(er)volgen te bedingen te exeque(re)n te wynne(n)/
te verliesen voir alle gerichte geestelic en(de) weerlic en(de) al tegen die ghene/
dair dat aen oft tegen te doen sal sijn oft behoeve(n) mochte (com)posicie ende/
mynlike yffeni(n)ge d(air) af te make(n) Ende voirt ge(ner)alic en(de) specialic d(air) inne en(de)/
in al des dien aencleve(n) mach te doene en(de) te vorde(re)n tot den verthijden/
toe allet ghene dat de selve henric inde(n) name en(de) van wegen/
zijnd(er) vors(creven) docht(er) selve soude moige(n) doen oft vorde(re)n oft hij telk(er) tijt en(de)/
plaetse(n) tegewoirdich en(de) voir ooge(n) wae(re) Promitt(ens) rat(um) due(re)nde dese/
p(ro)curacie tot den wed(er)coepe(n) des vors(creven) henr(ix) en(de) niet lang(er) oct(obris) vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt