SAL7360, Act: R°54.5 (112 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°54.5  
Act
Date: 1466-10-16

Transcription

2018-10-29 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan die inde voirs(creven) iiii crone(n) erfrinte [te ii male(n)] gegoet en(de) geerft is/
heeft gelooft barbere(n) wed(uwe) henr(ix) wile(n) van velpe die brued(er) was/
des voirs(creven) jans dat hij talle(n) tide(n) alst hue(r) gelieft d(air) af guedi(n)ge/
en(de) vesticheit doen sal en(de) sculdich is te doene den ghene(n) dient/
hue(r) sal gelieve(n) en(de) he(m) d(air) af geheelic ontgoeden sond(er) argelist/
cor(am) eisd(em)
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt