SAL7360, Act: R°69.2-V°69.1 (151 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°69.2-V°69.1  
Act
Date: 1466-10-31

Transcription

2018-11-10 by myriam bols
Uut dien dat in voerleden(en) jae(re)n de stat van loeven(en) uut hue(re)n regi(m)e betaelt/
heeft die so(m)me van tweentwintich hondert rinscher guld(en) aen den joncher/
van riverscheit ende de zijne voer transoen van woute(re)n vyncke hubrechte/
wilen van berthe(m) arnde wilen de vos en(de) henrike wilen van schore/
dair inne elc scout vand(en) voirs(creven) p(er)sonen voer sijne genoe(m)de so(m)me en(de)/
het bevonde(n) es dat de stat van dier so(m)men vand(en) voirs(creven) p(er)sone(n) noch/
hue(re)n nacomeling(en) gheene v(er)richtinge betalinge noch restitucie gehat/
en heeft Mair nu onlanx zijn van vand(en) voirs(creven) saken bijden raide ons/
gened(ichs) he(re)n zeke(re) questien geweest wyen de kinnesse hier af soude/
behoe(re)n om dat e(n)nighe vand(en) voirs(creven) p(er)sone(n) hen wee(re)n wouden van/
desen voer de stat te rechte te staene ende de raid vand(er) stat/
dbeslicht behoudende get(er)mineert heeft dat den rintmeesters/
vand(er) stat ter stad behoef de voirs(creven) so(m)me gerestitueert ende vand(en)/
voirs(creven) p(er)sone(n) oft hue(re)n ergename(n) betaelt soude wordde(n) soe/
hebben de voirs(creven) rintmeesters opde voirs(creven) p(er)sone soe v(er)re zij leefden
//
en(de) op derfgenamen vanden dooden die in hue(r) scult gehouden/
wae(re)n voirtgevae(re)n Ende soe v(er)re zijn dese saken gecomen/
aengaende hubrechte wilen van berthe(m) dat wout(er) vanden/
wijchuyse en(de) lijsbeth van berthe(m) zijn wijf docht(er) des voirs(creven)/
wilen hubrechts den voirs(creven) rintmeest(er)s v(er)nuecht hebben en(de)/
in gereeden betaelt tvie(re)ndeel van alsulk(er) so(m)men alse de stat/
voe(r) den voirs(creven) hubrechte inder voirs(creven) saken v(er)leecht ende/
betaelt hadde Ende es voirt bijder stat raide bij zekeren/
merckelik(en) reden(en) dair toe dyenen(de) overdragen dat de vors(creven)/
wout(er) ende sijn wijf metten zelven hue(re)n vie(re)ndeele gestaen/
zullen zonder dat zij uut ocsuyne der voirs(creven) saken in tide(n)/
nacomende vand(er) stat oft hue(re)n rintmeest(ere)n e(n)nichsins/
belast oft gepraemt selen wesen Act(um) in ple(n)o (con)silio oct(obris)/
ultima
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt