SAL7360, Act: R°71.2 (155 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°71.2  
Act
Date: 1466-11-05

Transcription

2018-11-10 by myriam bols
It(em) henric die becke(re) and(er)s geheete(n) de rue nut(er)tijt meye(r) te hev(er)le/
die van willeken lobbe arnts sone vergicht is voer een so(m)me/
van hondert crone(n) ende die uut saken der selver gichtingen/
den voirg(enoemde) willeken bijden raide vand(er) stat op heden ontboden/
hadde te comen alsoe hij gedaen heeft Heeft geloift dat hij/
tegen den selven willeken op morgen te rechte comen sal inde/
banc voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) en(de) d(air) uut niet sceyden tot/
dat dynde vand(en) rechte geloepen sal sijn vand(er) saken d(air) voe(r) de/
selve willeken hem v(er)gicht heeft Act(um) in (con)silio opidi no(vem)[br(is)] v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt