SAL7360, Act: R°87.2-V°87.1 (189 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°87.2-V°87.1  
Act
Date: 1466-11-21

Transcription

2018-11-16 by myriam bols
Item vanden gescille geresen tusschen vruwe katlijne/
van kersbeke vrouwe van gotsenhoven weduwe wilen/
her godfroits van harduemont ridders in deen/
zijde en(de) her jan van serain here van tilloij ridders/
man en(de) momboir vruwe katlijnen van harduemont/
in dande(re) Alse vander questien die p(ar)tien hebben/
uutstaende uut saken vander duwarien die de vors(creven)/
vruwe ka(tlij)[ne] van kersbeke heeft opde goede va(n) ha(n)nut/
die de vors(creven) her jan van serain weygert te betalen/
mits der scaden die hij seeght geleden te hebben zed(er)/
dat dorloghe vanden lande van luydic opverstaen/
en(de) begonnen is geweest en(de) des dair aen cleeft/
Hebben hen de selve p(ar)tien gekeert en(de) gesubmitteert/
in segge(re)n en(de) vriendelike effene(re)n Te weten de vorscr(even)
//
vruwe katlijne van godsenhoven in janne marcels en(de) de vors(creven) her jan/
in janne hannarde bij also dat de selve seggers van p(ar)tien bescheide/
en(de) de gelegenth(eit) vanden vors(creven) goeden hen informe(re)n sullen ende/
visente(re)n ter plaetsen van ha(n)nut bynnen xiiii nachten naestcomen(de)/
en(de) dat zij dat gedaen bynnen xiiii nachten vervolgen(de) p(ar)tien/
sullen appointe(re)n en(de) hue(r) uutsprake dair af doen eendrechtelijc/
opdat zij accorde(re)n oft andersins in gebreke van dien bynnen/
xiiii nachten d(air) na de gelegenth(eit) vanden gescille en(de) informacie/
voir genomen met gaders hue(re)r opinien bringen en(de) ov(er)geven/
voir den raide vander stat als wethouders om na reden(en) en(de)/
bescheit geappointeert en(de) beslicht te worden Ende hebben/
geloft vast gestentich en(de) overbrekelijc te houden en(de) te voldoene/
de vors(creven) p(ar)tien zoe wes hier af uutgesproken oft get(er)mijnert/
sal worden En(de) oft p(ar)tien segge(re)n gebraken dat zij dan ande(re)/
van geliken condicien in die stat sullen mogen nemen/
roelofs berghe nove(m)bris xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt