SAL7360, Act: R°91.3 (199 of 667)
Search Act
previous | next
Act R°91.3  
Act
Date: 1466-11-21

Transcription

2018-11-17 by myriam bols
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sele(n) sien oft hoire(n) lesen burg(er)/
meeste(re)n scep(enen) en(de) raed der stad van loeven(en) saluit doen te wete(n)/
dat opten dach van hede(n) datu(m) van desen voir ons come(n) is in/
p(ro)pren p(er)sone jonch(e)r librecht he(re) te meldert te buedinge(n) te vrode/
linge(n) (et)c(etera) ende heeft gesedt geconstituert volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) e(n)nich wed(er)roepe(n) ja(n)nese smet zijne(n)/
rintmeester alle en(de) yeg(ewelke) zijn sake(n) questie(n) en(de) gescillen die/
hij nu ter tijt uutstaende heeft oft namaels hebbe(n) soude moege(n)/
voir wat gerichte gheestelijc oft weerlijc dat dat zijn oft/
gescien mochte alle des voirs(creven) jonch(e)r liebrechts jaerguld(en) op/
cominge(n) en(de) vervalle(n) Et ult(er)i[us] p(ro)ut h(ab)et[ur] in p(ro)cu(raci)[o(n)e] mo(na)st(er)ii s(anc)ti/
mychaelis antw(er)pien(sis) octo[b(ris)] xxiiii salvo iusto calculo no(vem)[b(ris)] xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt