SAL7360, Act: R°94.3 (205 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°94.3  
Act
Date: 1466-11-29

Transcription

2018-11-18 by myriam bols
It(em) joes nijs als geleid totten goeden willems wile(n) vand(en) hoeve(n) te werchte(r)/
geleg(en) ter eenre sijden en(de) machiel eelwijts sinte pet(er)s man van loeven(en)/
ter ande(re) hebben hue(re)n dach van rechte die zij tegen malcande(re)n hadde(n)/
op heden dienen(de) gesamender hant verlinct en(de) uutgestelt tot van/
heden over viii dage(n) naistcomen(de) te mistide om alsdan te diene(n) gelijc/
hij op heden gedient soude hebben cor(am) meldert hoeve(n) no(vem)[br(is)] penult(ima)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt