SAL7360, Act: R°95.1 (210 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°95.1  
Act
Date: 1466-11-27

Transcription

2018-11-17 by myriam bols
Item godefridus vekemans sone wilen jans woenen(de) te velthem/
in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft/
tegen josen absoloens rentmeester te loven(en) de vorsterie en(de)/
vroente van herent van thieldonc en(de) van volthem (et)c(etera) gelijc/
raes de rike die tot noch gehouden heeft Te houden ende/
te hebben van sinte andriesmesse apostels naestcomen(de) eene(n)/
termijn van drie jae(re)n jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder/
middel vervolgen(de) elx jars dae(re)bynnen om vijf mudd(en)/
rox goet en(de) payabel der maten van lov(en) met wanne/
en(de) vlogelen wel bereit tsinte andriesmesse apostels te/
betalen en(de) te loven(en) te leve(re)n quolib(et) ass(ecutu)[m] Met condicie(n)/
oft den vorster vors(creven) bynnen den middelen tijde e(n)nige ontbrake/
gevangen(en) ontquame oft ontbrake oft versuemenesse in/
dien dienste geviele dat hij d(air) af innestaen sal ende/
dat sculdich zijn te voldoene Ende dese vorweerde (et)c(etera)/
Inde/
est fideiussor johannes yden sororius d(i)c(t)i god(efridi) filius quo(n)d(am)/
johannis (com)mor(ans) sub domino de campenhout et p(ri)m[us]/
roel(ofs) meldert nove(m)bris xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt