SAL7360, Act: V°101.2 (226 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°101.2  
Act
Date: 1466-12-09

Transcription

2018-11-22 by myriam bols
Vande(n) gescille en(de) questie(n) opgestaen en(de) geresen uut saken va(n)/
eene(n) accorde gesciet no(vem)[b(ris)] sexta lestlede(n) voir scepen(en) va(n) loeven(en)/
tussce(n) conrarde va(n) elsloe na(tur)lijc voir he(m) en(de) jouffr(ouwe) magriete(n)/
van grave(n) zijnre weerdinne(n) die hij hier inne gelooft heeft/
te vervane in deen zijde jouffr(ouwe) marie del chieze weduwe arts/
wile(n) van grave(n) met gorde van grave(n) hue(re)n wettige(n) sone/
prius ema(ncipa)[t(o)] voir hen en(de) de(n) andere(n) wettige(n) kijndere(n) der selver/
jouffr(ouwe) marie(n) q(uo)s p(ro)mis(eru)nt prostare in hiis in dande(re) en(de) des d(air) aen/
cleve(n) mach Hebbe(n) hen de selve p(ar)tien verbonde(n) en(de) gesubmittert/
in seggere(n) ende vriendelike yffene(re)n te wete(n) in ja(n)ne ende huge(n)/
van udeke(m) gebruede(re)n die hen informe(re)n selen van p(ar)tie(n) saken en(de)/
hue(r) eendrachtige uutsprake doen binne(n) acht dagen naistcomende/
P(ro)mitt(entes) ratu(m) en(de) oft p(ar)tien segge(re)n gebrake(n) cor(am) naus(nydere) vync dec(embris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-14 by Xavier Delacourt